Launchpad Accelerator

Programinnhold

Vår misjon er å tilby ambisiøse gründere en fast-track til suksess. Dette gjør vi ved å åpne tilgangen til kompetanse, kunder og kapital. Vi vet at det ikke finnes en hemmelig oppskrift for å lykkes som gründer, men vi vet hva fallgruvene er og hvordan du kan unngå dem. Dette er blant de mange temaene vi vil gå gjennom i løpet av programmet.

Programmet har siden 2015 bidratt til å akselerer over 220 grundere og kan vise til en sterk portefølje av lovende startups. Derfor ser vi mønstrene og fallgruvene for høyt presterende startups og benytter denne innsikten for å hjelpe din startup med å sikre progresjon og vekst.

I programmet samles vi to ganger i måneden (i Oslo eller Halden) til en felles fagsamling, og mellom samlingene vil du få tett oppfølging av din egen dedikerte mentor. Programmet er intenst, og det forventes at du setter av nok tid til deltakelsen.

Datoer for samlinger

 • Kickoff

  Bli kjent med oss og andre gründere. Få innblikk i mulighetene Smart Innovation Norways nettverk og økosystem gir. Definere og spisse verditilbud og marked.

 • Samling 1

  Lær å kjenne igjen ulike faser ved startups, og rett fokus etter hvilken fase du er i. Temaer for samlingen er beachhead market, TAM, kunder og sluttbruker.

 • Samling 2

  Forstå barrierer for adopsjon gjennom Full life-cycle use case. Tema for dagen er kunder, leads og salg.

 • Samling 3

  Finansieringsstrategi, kapitalkilder, fallgruver og pitch deck. Bli investor-ready.

 • Samling 4

  Konkurrentanalyse, markedsposisjonering og hvordan skape en bærekraftig og skalerbar forretningsmodell.

 • Demo Day

  Den store finalen! Pitch ditt selskap for et investorpanel, partnere og klyngemedlemmer. En utmerket arena for å knytte nettverk og relasjoner.

Seleksjonsprosessen

På grunn av mange søkere og begrenset plasser i programmet ønsker vi å sikre plass til de vi mener har størst utbytte av deltakelsen. Vi har derfor en seleksjonsprosess hvor vi blir godt kjent med gründer(e), deres forretningsidé og selskap.

ELEKTRONISK SØKNAD
Start med å fylle ut det elektroniske søknadsskjemaet du finner på denne nettsiden. Du bestemmer selv om du vil fylle ut skjemaet på norsk eller engelsk. Legg ved pitch deck og fyll ut informasjonen vi etterspør.

SCREENING
På bakgrunn av informasjonen i søknaden vil vårt team gjøre en vurdering av selskapet. Dersom dere er aktuelle for deltakelse, vil vi invitere til et intervju.

INTERVJU
Presenter teamet og selskapet ditt kort og vær klar for spørsmål fra teamet vårt. Til slutt vil vi vurdere om din bedrift er klar og passer i programmet.

PROGRAMSTART
Når vi har screenet og vurdert selskapet vil dere få beskjed om dere har fått plass i programmet. Før oppstart vil vi koble dere med dere mentor, slik at dere er klare til oppstart.

Spørsmål og svar

 • Hvor mye tid kreves det at jeg legger ned i programmet?

  Programmet består av 6 obligatoriske samlinger og et antall sosiale samlinger. Utover dette er det krav om møte med mentor mellom de faglige samlingene, hvor mye tid dette tar er avhengig av deres behov. Utover dette får dere også tilgang på webinarer fra oss og våre samarbeidspartnere.

 • På hvilket språk gjennomføres programmet?

  Programmet blir gjennomført på norsk, med mindre det er flere av deltakerne som ikke er norsktalende. Da blir programmet gjennomført på engelsk.

 • Hvor mye er deltakeravgiften?

  Takket være våre sponsorer som medfinansierer programmet, er det helt gratis å delta.

  Dersom det gjøres investeringer i deltakende selskaper på 1MNOK eller over, vil Smart Innovation Norway bli belønnet med kr. 50.000.

 • Hvem passer programmet for?

  Programmet passer for tidligfase startups. Vi ønsker gjerne at dere har en prototype og kanskje noen kunder eller pilotkunder. Dere har kanskje hentet noe tilskudd eller privat kapital, men det er ikke et krav. Er du i tvil, så er du ikke i tvil, da tar du kontakt for en uforpliktende prat.

 • Hvor gjennomføres samlingene?

  Samlingene vil gjennomføres i Halden og Oslo