Launchpad International

Vår misjon

Vårt ønske til Norske gründere er at de tenker enda større! Det er en grunn til at tech-miljøet i Silicon Valley er så suksessfult som det er. Kombinasjonen av innovasjon, disrupsjon og risikovillighet har skapt verdens største hub for gründere som utfordrer status quo og flytter grensene for hva som er mulig. Den høye konsentrasjonen av talenter og kapital sammen med en kultur som fostrer innovasjon og heier på de som tørr å tenke stort er nok noe vi aldri vil kunne oppleve i Norge. Derfor tar vi heller med oss Norske startups til Silicon Valley for å lære av de beste i verden.

Launchpad International - Et internasjonaliseringsprogram

Programmet

Launchpad International er et internasjonaliseringsprogram for norske tech-startups og scaleups. Programmet ble først gjennomført i 2016 og har siden den tid bidratt til å skalere en rekke startups som har tatt steget internasjonalt. I programmet får deltakerne et dypdykk i bla. internasjonalisering- og veksstrategier som er med på å øke sannsynligheten for å lykkes i internasjonale markeder raskere og bedre. Vi velger ut 3-4 selskaper som sammen med rådgivere i Smart Innovation Norway deltar i prolog og immersion.

Gjennom programmet får deltakerne verktøy, innsikt, rådgivning og kunnskap om internasjonal skalering. Vi hjelper selskaper med internasjonalisering gjennom introduksjoner til vårt etablerte nettverk i det amerikanske startup-økosystem. Nettverket består av VCer, lokale gründere, forretningsutviklere og akselleratorer.

Har du en ambisjon om å skape et globalt selskap så burde du tenke internasjonalisering tidlig. Vi gjennomfører programmet kun én gang i året med et hånfull selskaper, så ikke la muligheten passere.

Noen av våre partnere

Hvem vi ser etter

Målgruppe

Vi ser etter norske tech-gründere med ambisjoner om å skape Norges neste unicorn. Søkere har helst etablert en solid posisjon i hjemmemarkedet og har begynt arbeidet med å etablere seg i internasjonale markeder.

Programmet tar som nevnt plass i Palo Alto, men det er ikke en forutsetning at USA er deltakernes neste målmarkedet. Kunnskapen, nettverket og erfaringen man sitter igjen er ikke spesifikt tilpasset det Amerikanske markedet og er overførbart til andre markeder.

Videre foretrekker vi at deltakerne har en B2B SaaS forretningsmodell da vi og våre internasjonale partnere besitter mest kompetanse og investerer innen dette feltet.

17.-18. August

Prolog

To dager sammen med teamet i Smart Innovation Norway hvor vi bistår med å løse følgende utfordringer:

Product-market fit

Hvordan oppnå product-market-fit i nye markeder

Analyse, vurdering og selektering

Hvordan analysere, vurdere og selektere nye markeder

Pitfalls

Hvilke ‘pitfalls’ finnes og hvordan unngå disse

Tilpasning

Hvordan tilpasse ditt produkt til ny markeder

30. August 8. September

Immersion

Et tettpakket program i Bay Area sammen med teamet til Smart Innovation Norway.

Introduksjon til en økosystem-partner som har jobbet med internajsonalisering av norske selskaper i +10 år og møte med en renomert pitch-coach og forretningsutvikler.

Introduksjon til en av de første inkubatorene i Silicon Valley. Alumni inkluderer Logitech, Dropbox og PayPal. Bli kjent med og få en innføring i hvordan sette opp og drifte et selskap i USA.

Pitch for en internasjonal VC, møte med en forfatter som har skrevet bok om internasjonal skalering, møte med en norsk suksessfull gründer som har vært igjennom Y Combinator to ganger.

TBA

TBA

Labor Day

Møte med VC-er og en av verdens største teknologiselskaper.

06-08. September

Bli med oss på verdens største event for SaaS gründere - SaaStr!

10 000+ SaaS-ledere, grunnleggere og VC-er kommer sammen for SaaStr Annual 2023, verdens største SaaS-fellesskapsbegivenhet på planeten:

 • 3 hele dager med over 100 sesjoner fra verdenskjente grunnleggere og lovende up-and-comers

 • 250+ foredragsholdere fra de beste SaaS-selskapene over hele verden

 • 1000+ nettverksmøter, AMA-er, mentormøter, 1-til-1 sesjoner og felles diskusjoner

 • 750+ VC-er til stede, med mulighet for 1:1 møter gjennom matchmaking

Søknadsprosessen

Vi stiller høye krav til programdeltakere og har en søknadsprosess for å selektere ut de mest lovende selskapene som passer programmet og som vi ønsker å jobbe med. Som første steg i søknadsprosessen ber vi om at du fyller ut søknadsskjemaet nedenfor. Når søknadsskjemaet er mottatt vil vi snarest vurdere innholdet og kontakte søker. Finner vi søker som interessant booker vi et introduksjonsmøte for å videre vurdere søker og bli bedre kjent. Etter møtet tar vi endelig beslutning om søker tar del i programmet eller ikke.

Praktisk informasjon

Programmet inneholder som vist over en introduksjon til tematikken internasjonalisering i Norge og et opphold i Palo Alto. Deltakeravgiften er på kr. 40 000 og er høyt substituert av våre sponsorer. Kostnader slik som reise, opphold og billetter til SaaStr dekker de enkelte deltakerne selv.

Programmet gjennomføres hovedsakelig i Bay Area, men vi kommer til å tilbringe én dag i San Francisco. Det er derfor anbefalt å booke Airbnb/hotell for hele oppholdet i Bay Area, nærmere bestemt Downtown North.

Det må påberegnes reise mellom ulike møter. For dette anbefaler vi Uber eller Lyft da kollektivtrafikken kan være upålitelig og det er større avtand mellom møtene.

Q&A

 • Kan flere fra ett selskap delta?

  Ja! Men vi har satt en grense på maks to personer fra hvert selskap for å forenkle logistikken.

 • Koster det mer å ta med flere personer fra samme selskap?

  Nei det koster ikke mer å ta med flere personer.

 • Er det en geografisk begrensning?

  Nei. Vi ser etter selskaper fra hele Norge. Vi forventer derimot at deltakerne har mulighet til å møte oss i Østfold-området for programmets prolog.

 • Tilbyr dere gratis Cloud Credits?

  Det kommer an på. Vi har partnerskap med Microsoft som tilbyr opptil $100k gratis credits. Det er opp til leverandørene selv å velge om et selskap skal motta dette, men selskaper må søke gjennom en kvalifisert partner slik som oss. Alle selskapene som deltar i Launchpad International vil få muligheten til å søke om cloud credits gjennom oss.