Dette burde din go-to-market-strategi inneholde

Som grunder bør du ha en deltajert og gjennomtenkt go-to-market-strategi før du tar produktet eller tjenesten din til et nytt marked. FOTO: pics five/Shutterstock.com

En go-to-market-strategi er en plan for å lansere et nytt produkt eller utvide et eksisterende produkt til et nytt marked. Planen hjelper deg med å lansere produktet ditt til riktig publikum, med riktig budskap og til riktig tid.

Her er noen viktige elementer du bør vurdere å inkludere i din go-to-market-strategi:

 1. Målgruppeanalyse: Identifiser og forstå nøye hvem dine ideelle kunder er. Samle data om deres demografi, behov, preferanser og kjøpsatferd. Dette vil hjelpe deg med å målrette markedsførings- og salgsaktiviteter mot riktig målgruppe.
 2. Verdiproposisjon: Definer en klar og overbevisende verdiproposisjon som tydelig beskriver hva som gjør ditt produkt eller tjeneste unikt og verdifullt for kundene. Kommuniser denne tydelig i all din markedsføring og salgsinnsats.
 3. Konkurrentanalyse: Analyser nøye konkurrentene dine for å forstå deres styrker, svakheter, og hvordan de markedsfører og selger sine produkter. Dette vil hjelpe deg med å identifisere muligheter for differensiering og utvikle en konkurransedyktig fordel.
 4. Markedsføringsplan: Utvikle en omfattende markedsføringsplan som inneholder forskjellige kanaler og taktikker for å nå og engasjere din målgruppe. Dette kan omfatte digital markedsføring, sosiale medier, PR, innholdsmarkedsføring og andre relevante kanaler.
 5. Salgsstrategi: Definer en klar salgsstrategi som tar hensyn til din målgruppe og markedets behov. Bestem den beste salgsprosessen, sett opp mål for salgsteamet ditt og implementer nødvendige salgsverktøy og systemer for å effektivisere salgsprosessen.
 6. Partnerskap og samarbeid: Vurder muligheter for samarbeid eller partnerskap med andre relevante selskaper eller organisasjoner som kan bidra til å øke markedsføringen og salget av produktet ditt.
 7. Kundestøtte og oppfølging: Legg til rette for god kundestøtte og oppfølging etter at kundene har kjøpt produktet eller tjenesten din. Dette kan inkludere å tilby opplæring, teknisk support, oppdateringer og eventuelle tilleggstjenester for å sikre kundetilfredshet og bygge langsiktige kundeforhold.
 8. Måling og evaluering: Implementer en måle- og evalueringsprosess for å kontinuerlig vurdere effektiviteten av din go-to-market-strategi. Bruk relevante KPI-er (Key Performance Indicators) for å spore fremskritt og gjøre nødvendige justeringer underveis.

Tilpass strategien til din bransje

Husk at go-to-market-strategien din bør tilpasses din spesifikke bransje, produkt og målgruppe. Det kan være nyttig å konsultere med andre fagfolk eller eksperter innen markedsføring og salg for å få ytterligere innsikt og veiledning basert på din unike situasjon.

For å implementere go-to-market-strategien din bør du blant annet lage en handlingsplan. FOTO: fizkes/Shutterstock.com

Hvordan bør du og ditt selskap gå fram for å implementere denne go-to-market-strategien?

Implementeringen av go-to-market-strategien din kan være en omfattende prosess, men her er noen trinn du kan følge:

 1. Klargjør interne ressurser: Sørg for at du har tilstrekkelige ressurser, både menneskelige og økonomiske, for å støtte implementeringen av strategien. Identifiser hvilke avdelinger eller team som vil være involvert, og tildel klare roller og ansvar.
 2. Utvikle en handlingsplan: Lag en detaljert handlingsplan som beskriver de konkrete stegene som må tas for å implementere strategien. Prioriter oppgavene, sett tidsfrister og identifiser eventuelle avhengigheter mellom dem.
 3. Kommuniser strategien internt: Sørg for at alle interne interessenter er informert om go-to-market-strategien. Hold møter, workshops eller presentasjoner for å forklare strategiens formål, mål og de forventede resultatene. Oppfordre til engasjement og diskusjon for å sikre at alle er på samme side.
 4. Utfør målgruppeaktiviteter: Implementer planene og taktikkene som er beskrevet i markedsføringsplanen din. Dette kan inkludere opprettelse av innhold, oppsett av digitale markedsføringskampanjer, deltakelse på bransjeutstillinger eller arrangementer, og andre aktiviteter som er rettet mot å nå og engasjere din målgruppe.
 5. Opplæring og støtte til salgsteamet: Gi nødvendig opplæring og støtte til salgsteamet for å sikre at de er utstyrt med riktig kunnskap og verktøy for å kunne selge produktet eller tjenesten effektivt. Dette kan omfatte opplæringsprogrammer, salgsmateriell, salgsverktøy og jevnlig oppfølging og veiledning.
 6. Bygg partnerskap og samarbeid: Hvis partnerskap og samarbeid er en del av strategien din, jobb aktivt med å identifisere og etablere slike forbindelser. Dette kan inkludere forhandlinger, kontraktsinngåelse og samarbeidsprosjekter med andre relevante selskaper eller organisasjoner.
 7. Evaluer og juster: Kontinuerlig overvåk og evaluer resultater og fremgang mot målene dine. Bruk innsikten fra målinger, KPI-er og tilbakemeldinger fra kunder og salgsteamet til å identifisere eventuelle justeringer eller forbedringer som må gjøres underveis.
 8. Tilpass og iterer: Vær forberedt på at implementeringen av go-to-market-strategien kan kreve justeringer basert på erfaringer og markedssituasjonen. Vær fleksibel og åpen for å gjøre endringer etter behov for å oppnå best mulig resultater.

Husk at implementeringen av en go-to-market-strategi er en kontinuerlig prosess. Det krever tid, dedikasjon og evnen til å tilpasse seg endringer i markedet.

Hvilke Mål og KPI-er bør jeg og mitt selskap styre etter?

Når det gjelder mål og KPI-er for din go-to-market-strategi, vil det avhenge av dine spesifikke målsettinger, bransje og produkt. Her er noen vanlige mål og tilhørende KPI-er som du kan vurdere:

 1. Salgsmål:
  • Økning i salgsinntekter: Måler den totale inntektsveksten som er generert gjennom salget av produktet eller tjenesten.
  • Salgsvolum: Antall enheter eller kontrakter solgt i en bestemt periode.
  • Gjennomsnittlig ordrestørrelse: Gjennomsnittlig verdi av hver ordre eller kontrakt.
  • Kundetilfredshet og gjentakende kjøp: Måler graden av kundetilfredshet og hvor mange kunder som returnerer for å kjøpe igjen.
 2. Markedsføringsmål:
  • Lead-generering: Antall kvalifiserte leads som genereres gjennom markedsføringsaktiviteter.
  • Konverteringsrate: Andelen leads som blir betalende kunder.
  • Kostnad per lead: Kostnaden knyttet til å generere en kvalifisert lead.
  • Økning i merkekjennskap: Måler graden av bevissthet og gjenkjennelse av merket ditt blant målgruppen.
 3. Kundestøtte og oppfølgingsmål:
  • Responstid på kundehenvendelser: Tiden det tar å svare på kundehenvendelser eller løse problemer.
  • Kundetilfredshet: Måler graden av kundens tilfredshet med kundestøtten og oppfølgingen som tilbys.
  • Kundelojalitet: Andelen kunder som forblir lojale over tid og anbefaler ditt produkt eller tjeneste til andre.
 4. Produktadopsjonsmål:
  • Antall nye brukere eller kunder: Måler hvor mange nye brukere eller kunder som tar i bruk produktet eller tjenesten i en bestemt periode.
  • Aktivitet og engasjement: Måler bruksfrekvens, antall transaksjoner, eller andre handlinger som viser at brukerne er engasjerte og aktive.
 5. Konkurranse- og markedsandelsmål:
  • Markedsandel: Ditt selskaps andel av det totale markedet for din bransje eller produktkategori.
  • Konkurranseposisjon: Måler hvordan din virksomhet sammenlignes med konkurrentene på viktige indikatorer som markedsandel, kundetilfredshet eller produktfunksjoner.

Viktigst av alt er å velge KPI-er som er relevante for din virksomhet og strategiske målsettinger. Disse KPI-ene bør være målbare, spesifikke, oppnåelige, relevante og tidsbestemte (SMART-prinsippet). Juster og tilpass KPI-ene etter behov og evaluer regelmessig.

Spørsmål?

Lurer du på hvordan du bør jobbe med go-to-market-strategi?

Send en e-post til: Tom Vito

Meld deg på nyhetsbrevet vårt!