Slik lager du et vinnende verditilbud

FOTO: fizkes/Shutterstock.com

Hva er et verdiforslag og hvorfor er det viktig?

Et verdiforslag er en beskrivelse av de unike fordelene og verdiene som et produkt, en tjeneste eller en virksomhet tilbyr til sine kunder eller brukere. Det er en erklæring som oppsummerer hva som skiller en virksomhet fra konkurrentene og hvordan den kan tilfredsstille kundenes behov eller løse deres problemer på en bedre måte.

Et sterkt verdiforslag skal være klart, konsist og overbevisende. Det bør gi kundene en umiddelbar forståelse av hva som gjør tilbudet unikt og verdifullt. Et godt verdiforslag kan bidra til å differensiere selskapet eller produktet fra konkurrentene, tiltrekke seg kunder, skape interesse og et ønske om å kjøpe eller engasjere seg.

Det er viktig å utvikle et verdiforslag som er i tråd med kundenes behov, ønsker og smak, og som tar hensyn til markedsforhold og konkurransemiljøet. Et effektivt verdiforslag kan bidra til å bygge sterke kundelojaliteter, styrke merkevaren og drive salg og vekst for selskapet.

Det gir også veiledning internt, slik at virksomheten kan fokusere på å utvikle og levere verdien som er lovet til kundene.

Value Proposition Canvas

Value Proposition Canvas er et nyttig verktøy som kan hjelpe deg med å utvikle et attraktivt verdiforslag. Verktøyet gir en strukturert tilnærming til å forstå kundenes behov og lager et forslag til hvordan man dekker disse behovene på en unik og attraktiv måte. Canvaset er delt i to, hvor den ene siden fokuserer på kundeprofilen og forståelse av kunden. Den andre delen fokuserer på produktet/tjenesten og tilbudssiden. Målet med øvelsen er å identifisere hvilken verdi din løsning gir til kunden, ut ifra kundens perspektiv. Besøk nettstedet Strategyzer nedenfor for å komme i gang med verktøyet.

Her er trinnene du kan følge for å bruke Value Proposition Canvas til å lage et vinnende verdiforslag:

Forklaring til verktøyet

Kundesiden

Denne delen fokuserer på kundens behov og opplevelse. Her skal du beskrive detaljert informasjon om kundesegmentene, deres oppgaver, smertepunkter og gevinster. Det er viktig å forstå hvem kundene er, hva de ønsker å oppnå, hvilke problemer de står overfor og hva de verdsetter.

For å få et best mulig resultat av denne oppgaven, bør du gjennomføre markedsundersøkelser, intervjue potensielle kunder og analysere data for å skaffe deg innsikt om målgruppen din. Identifiser kundens viktigste prioriteringer og kvantifiser disse. Desto mer nøyaktig og spesifikk du er i beskrivelsen av kundesiden, desto bedre kan du tilpasse ditt verdiforslag til deres behov.

Tilbudssiden

Denne handler om dine produkter eller tjenester og hvordan de kan adressere kundens behov. Her skal du beskrive hvilke egenskaper, fordeler og løsninger du tilbyr. Vurder hvordan dine eksisterende eller potensielle tilbud kan møte kundens oppgaver, smertepunkter og gevinster på en effektiv måte.

Her må du analysere dine eksisterende produkter eller tjenester nøye og vurdere om de er tilstrekkelige for å levere den ønskede verdien til kundene. Identifiser eventuelle mangler eller områder for forbedring og vurder om det er behov for nye produkter eller tjenester for å møte kundens behov bedre.

Verdiforslag

Denne boksen er der du sammenfatter ditt verdiforslag. Den kombinerer informasjonen fra kundesiden og tilbudssiden for å beskrive den unike verdien du tilbyr til kundene. Her skal du formulere ditt verdiforslag på en måte som er forståelig, engasjerende og overbevisende for kundene.

Husk å være tydelig og presis i formuleringen av ditt verdiforslag. Fokuser på de mest relevante og tiltalende elementene som skiller deg ut fra konkurrentene og resonnerer med kundenes behov. Vurder også hvordan du kan kommunisere verdiforslaget på en måte som er tilgjengelig og forståelig for målgruppen din.

Det er viktig å merke seg at Value Proposition Canvas er en iterativ prosess. Du bør kontinuerlig teste, justere og forbedre ditt verdiforslag basert på tilbakemeldinger fra kunder og innsikt du samler inn. Ved å bruke disse tre boksene grundig og strategisk, kan du utvikle et vinnende verdiforslag som treffer blink hos dine kunder og skiller deg ut i markedet.

Spørsmål?

Lurer du på hvordan du bør jobbe med verditilbud?

Send en e-post til: Thomas Hansen

Meld deg på nyhetsbrevet vårt!