Presenter din startup: Tre modeller for å gjøre inntrykk

FOTO: Gorodenkoff/Shutterstock.com

Å presentere oppstartsbedriften din på en engasjerende måte er nøkkelen til å vekke interesse og tiltrekke investeringer. Uansett om du har et innovativt produkt eller en banebrytende idé, er det viktig å kunne kommunisere visjonen din på en måte som fanger oppmerksomheten til lytteren. Her er tre modeller som kan hjelpe deg med å fremstå som overbevisende og minneverdig.

1. Elevator Pitch – Når du har 30 sekunder igjen til å presentere

Den klassiske heis-pitchen er som å selge oppstartsbedriften din til noen mens du tar heisen noen etasjer opp eller ned. Du har bare noen få sekunder på deg til å fange publikums oppmerksomhet, så det er viktig å være konsis og tydelig. Begynn med å presentere problemet du løser og den unike løsningen startupen din tilbyr. Hold deg deretter til de mest essensielle detaljene om produktet ditt, målgruppen og forretningsmodellen.

Eksempel: «Hei, jeg er [Ditt Navn] og jeg har skapt [Startupens Navn]. Vi løser [Problem] ved hjelp av [Unik Løsning], noe som hjelper [Målgruppen] med å [Mål]. Vi har allerede oppnådd [Resultat] og ser et enormt potensial på markedet.»

2. NABC – Naviger suksessfullt ved å være konkret

NABC-modellen står for «Need, Approach, Benefit, Competition.» Denne modellen hjelper deg med å strukturere presentasjonen din ved å fokusere på de essensielle aspektene av oppstartsbedriften din.

Need (Behov): Beskriv det nåværende problemet eller behovet som produktet eller tjenesten din adresserer. Vær tydelig på hvordan dette behovet påvirker målgruppen din og hvorfor det er viktig å løse det.

Approach (Metode): Forklar den innovative løsningen din og hvordan den skiller seg fra eksisterende alternativer. Gi detaljer om teknologien bak produktet ditt eller den unike tilnærmingen din.

Benefit (Fordel): Vis de konkrete fordelene som løsningen din tilbyr. Hvordan forbedrer den livet til brukerne dine? Hvilken innvirkning har den på hverdagen deres?

Competition (Konkurranse): Identifiser de viktigste konkurrentene dine og hva som skiller startupen din fra dem. På hvilken måte er løsningen din overlegen?

Eksempel: «Vi har identifisert et voksende behov blant [Målgruppen] for [Behov]. Vår innovative metode, [Tilnærming], gir [Fordel] gjennom [Unik Fordel]. I motsetning til konkurrenter som [Konkurrenter], tilbyr vi [Oppstartsbedriftens Navn] en overlegen løsning.»

3. Investorpresentasjon – Vis fremtidspotensialet

Når du presenterer for potensielle investorer, er det viktig å understreke mulighetene og lønnsomheten med startupen din. Fokuser på å vise det langsiktige potensialet og markedstrendene.

Problem: Vis det faktiske problemet som startupen din løser og hvorfor det er en lukrativ mulighet.

Løsning: Presenter produktet eller tjenesten din i detalj og hvordan den fyller gapet i markedet.

Markedsstørrelse: Vis den potensielle markedsstørrelsen og vekstmulighetene.

Forretningsmodell: Beskriv hvordan du planlegger å generere inntekter og oppnå lønnsomhet.

Team: Fremhev teamet ditt og deres kompetanse som støtte for å gjennomføre visjonen din.

Eksempel: «Vi har identifisert en betydelig markedsmulighet innen [Markedsområde] der [Problem] er en alvorlig hindring. Med [Startupens Navn] tilbyr vi en unik [Løsning] som har potensial til å erobre en [Markedsstørrelse]-markedet. Vår skalerbare forretningsmodell sikter mot [Lønnsomhetsmål], og med vårt erfarne team er vi klare til å ta [Markedsområde] med storm.»

Uansett hvilken modell du velger, er det viktig å tilpasse presentasjonen din til publikum og være overbevisende, engasjerende og minneverdig. Ved å mestre disse modellene kan du maksimere sjansene for å gjøre et sterkt inntrykk og vekke interesse for oppstarten din i blomstrende vekst.

Spørsmål?

Lurer du på hvordan du bør jobbe med presentasjonen av bedriften din?

Send en e-post til: Mikael Melitshenko

Meld deg på nyhetsbrevet vårt!

Slik skriver du en god søknad til Innovasjon Norge 

Å skrive en god søknad til Innovasjon Norge kan være en utfordrende oppgave, men en grundig og gjennomtenkt søknadsprosess vil øke sjansene dine for å få støtte. 

Innovasjon Norge tilbyr ulike programmer og tilskudd for å støtte innovasjon og økonomisk vekst i Norge, og når du søker om støtte, vil du bli bedt om å presentere prosjektet ditt på en klar og konkret måte og forklare hvordan det er innovativt. 

1. Les retningslinjene nøye

Det første trinnet i søknadsprosessen er å lese nøye gjennom retningslinjene for programmet eller tilskuddet du søker om. Disse retningslinjene vil gi deg informasjon om kravene og kriteriene for søknadsprosessen, så det er viktig å bruke tid på å forstå dem grundig. Det er også en god idé å undersøke andre prosjekter som har fått støtte fra Innovasjon Norge tidligere, for å få en bedre forståelse av hva som kan være vellykket. 

2. Konkret beskrivelse av prosjektet eller ideen

Når du har forstått kravene og kriteriene, er det neste trinnet å beskrive ditt prosjekt eller idé på en klar og konkret måte. Det er viktig å være så presis som mulig i beskrivelsen av prosjektet ditt. Unngå å bruke teknisk språk eller forkortelser som ikke er allment kjent. Sørg for at søknaden er godt strukturert, og at du bruker et klart og presist språk. Hvis søknaden din er klar og forståelig, vil det øke sjansene dine for å få støtte. Be gjerne om hjelp fra Smart Innovation Norway som har erfaring med nettopp dette. 

3. Forklar hvordan prosjektet bidrar til innovasjon og økonomisk vekst

I søknaden din må du også forklare hvordan prosjektet ditt vil bidra til innovasjon og økonomisk vekst i Norge. Hvilket spesifikt problem i markedet er det ditt prosjektet løser, og hva er den unike verdien av prosjektet ditt? Dette er viktige spørsmål som Innovasjon Norge vil vurdere når de leser søknaden din. 

4. Tidsplan og budsjett

Videre må du beskrive hvordan du har tenkt å gjennomføre prosjektet og gi en realistisk tidsplan og et budsjett. Jo mer detaljert du kan være, jo bedre. Hvis du inkluderer en grundig beskrivelse av prosjektet ditt, vil det også hjelpe Innovasjon Norge med å vurdere prosjektets gjennomførbarhet. 

5. Relevant dokumentasjon, referanser og anbefalingsbrev

Legg ved relevant dokumentasjon, for eksempel CV, attester og eventuelle samarbeidsavtaler som kan styrke søknaden. Husk å gi referanser eller be om anbefalingsbrev fra personer som kjenner prosjektet og deg som søker. Det kan også være nyttig å få tilbakemeldinger fra andre om søknaden din før du sender den inn. 

6. Konklusjon

En god søknad bør også inneholde en konklusjon som oppsummerer prosjektet og gir en klar og tydelig oppfordring til Innovasjon Norge om å gi støtte til prosjektet ditt. 

7. Realistisk prosjekt

Det er viktig å være realistisk når du søker om støtte fra Innovasjon Norge. De vil vurdere prosjektets gjennomførbarhet og potensielle suksess, så sørg for at søknaden din er godt begrunnet, og at du har realistiske forventninger til hva prosjektet kan oppnå.

Til slutt er det viktig å huske at Innovasjon Norge mottar mange søknader, og at det kan ta tid før du får svar på søknaden din. Avhengig av programmet eller tilskuddet du søker om, kan svaret komme innen noen uker eller i løpet av noen måneder. 

Spørsmål?

Lurer du på hvordan du burde jobbe med søknader til Innovasjon Norge?

Send en e-post til :

mikael.melitshenko@smartinnovationnorway.com  

Meld deg på nyhetsbrevet vårt!

Les våre andre blogginnlegg