Slik skriver du en god søknad til Innovasjon Norge 

Å skrive en god søknad til Innovasjon Norge kan være en utfordrende oppgave, men en grundig og gjennomtenkt søknadsprosess vil øke sjansene dine for å få støtte. 

Innovasjon Norge tilbyr ulike programmer og tilskudd for å støtte innovasjon og økonomisk vekst i Norge, og når du søker om støtte, vil du bli bedt om å presentere prosjektet ditt på en klar og konkret måte og forklare hvordan det er innovativt. 

1. Les retningslinjene nøye

Det første trinnet i søknadsprosessen er å lese nøye gjennom retningslinjene for programmet eller tilskuddet du søker om. Disse retningslinjene vil gi deg informasjon om kravene og kriteriene for søknadsprosessen, så det er viktig å bruke tid på å forstå dem grundig. Det er også en god idé å undersøke andre prosjekter som har fått støtte fra Innovasjon Norge tidligere, for å få en bedre forståelse av hva som kan være vellykket. 

2. Konkret beskrivelse av prosjektet eller ideen

Når du har forstått kravene og kriteriene, er det neste trinnet å beskrive ditt prosjekt eller idé på en klar og konkret måte. Det er viktig å være så presis som mulig i beskrivelsen av prosjektet ditt. Unngå å bruke teknisk språk eller forkortelser som ikke er allment kjent. Sørg for at søknaden er godt strukturert, og at du bruker et klart og presist språk. Hvis søknaden din er klar og forståelig, vil det øke sjansene dine for å få støtte. Be gjerne om hjelp fra Smart Innovation Norway som har erfaring med nettopp dette. 

3. Forklar hvordan prosjektet bidrar til innovasjon og økonomisk vekst

I søknaden din må du også forklare hvordan prosjektet ditt vil bidra til innovasjon og økonomisk vekst i Norge. Hvilket spesifikt problem i markedet er det ditt prosjektet løser, og hva er den unike verdien av prosjektet ditt? Dette er viktige spørsmål som Innovasjon Norge vil vurdere når de leser søknaden din. 

4. Tidsplan og budsjett

Videre må du beskrive hvordan du har tenkt å gjennomføre prosjektet og gi en realistisk tidsplan og et budsjett. Jo mer detaljert du kan være, jo bedre. Hvis du inkluderer en grundig beskrivelse av prosjektet ditt, vil det også hjelpe Innovasjon Norge med å vurdere prosjektets gjennomførbarhet. 

5. Relevant dokumentasjon, referanser og anbefalingsbrev

Legg ved relevant dokumentasjon, for eksempel CV, attester og eventuelle samarbeidsavtaler som kan styrke søknaden. Husk å gi referanser eller be om anbefalingsbrev fra personer som kjenner prosjektet og deg som søker. Det kan også være nyttig å få tilbakemeldinger fra andre om søknaden din før du sender den inn. 

6. Konklusjon

En god søknad bør også inneholde en konklusjon som oppsummerer prosjektet og gir en klar og tydelig oppfordring til Innovasjon Norge om å gi støtte til prosjektet ditt. 

7. Realistisk prosjekt

Det er viktig å være realistisk når du søker om støtte fra Innovasjon Norge. De vil vurdere prosjektets gjennomførbarhet og potensielle suksess, så sørg for at søknaden din er godt begrunnet, og at du har realistiske forventninger til hva prosjektet kan oppnå.

Til slutt er det viktig å huske at Innovasjon Norge mottar mange søknader, og at det kan ta tid før du får svar på søknaden din. Avhengig av programmet eller tilskuddet du søker om, kan svaret komme innen noen uker eller i løpet av noen måneder. 

Spørsmål?

Lurer du på hvordan du burde jobbe med søknader til Innovasjon Norge?

Send en e-post til :

mikael.melitshenko@smartinnovationnorway.com  

Meld deg på nyhetsbrevet vårt!

Les våre andre blogginnlegg