INVADE 2017-2020

Horisont 2020-prosjektet INVADE tar i bruk helt nye styringssystemer og skybaserte, digitale løsninger for å endre måten energi brukes, lagres og produseres på.

Fornybar energi og elbiler endrer måten vi bruker og produserer strøm på. Det forandrer også hvordan de som distribuerer elektrisitet må tenke for alltid å kunne tilby best mulig service til kundene.

Målet med det EU-finansierte prosjektet er å få fart på denne prosessen, ved å vise hvordan teknologien og løsningene vi bruker i dag kan kobles sammen på nye måter for å løse morgendagens utfordringer.